Valències simbòliques de l’anell en les tradicions líriques occitana i germànica: una perspectiva comparada

Comunicación
Lugar
LMU Munich
Ponentes
Joan Dalmases Paredes
Meritxell Simó Torres

Comunicación en el marco del XIVème Congrès de l'Association internationale d'études occitanes.