Els personatges femenins i Maria de França (s. XII)

cartel
Lugar
Universidad Autónoma de Barcelona (aula 403)
Ponentes
Meritxell Simó Torres